Zeilmeetrapporten

De zeilmakers worden vanaf 15 februari 2011 gevraagd om de volgende formulieren te gebruiken voor het rapporteren van de zeilmaten van nieuwgemaakte zeilen of van zeilen die veranderd zijn.

 

 

De formulieren zijn opgesteld in Excel. Na het invullen van de maten wordt u verzocht het zeilmeetrapport te ondertekenen, te scannen en als PDF file te sturen naar de opdrachtgever.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Per zeil, één meetrapport met een uniek buttonnummer

2. Zeil veranderen, betekent een nieuwe button slaan en een nieuw rapport maken.

3. Alleen gemeten waarden, geen ontwerpmaten.

4. Formulier volledig invullen en ondertekenen.

5. De zeilmakers zenden het meetrapport naar de eigenaar met een kopie naar de meetbriefcommissaris van de klasse. Indien men een zeil wil opvoeren op de meetbrief moet de eigenaar dit kenbaar maken aan het rating office van het Watersportverbond en de meetbriefcommissaris. (zie ook meetbrieven). Het Watersportverbond zal uitsluitend op verzoek van de eigenaar een zeil op- of afvoeren van de meetbrief. De zeilmaker kan geen meetbrief wijzigingen aanvragen.