Zeilmeetrapporten

De zeilmakers worden vanaf 15 februari 2011  gevraagd om de volgende formats te gebruiken voor het rapporteren van de zeilmaten van nieuwgemaakte zeilen of van zeilen die veranderd zijn.

Grootzeil  –  Format meetrapport VA Grootzeil     

Fok –  Format meetrapport VA Fok.

Kluiver – Format meetrapport VA Kluiver.            

Halfwinder –  Format meetrapport VA Halfwinder

Broodwinner (aap) – Format meetrapport VA Broodwinner.

De formats zijn opgesteld in Excel. Na het invullen van de maten wordt u verzocht het zeilmeetrapport te ondertekenen, te scannen en als PDF file te sturen naar de opdrachtgever. De volgende afspraken zijn gemaakt:

1. Per zeil 1 meetrapport met een uniek buttonnummer

2. Zeil veranderen betekent nieuwe button slaan en nieuw rapport maken.

3. Alleen gemeten waarden geen ontwerpmaten.

4. Formulier volledig in vullen en ondertekenen.

5. De zeilmakers zenden het meetrapport naar de eigenaar met een kopie naar de meetbriefcommissaris van de klasse. Indien men een zeil wil opvoeren op de meetbrief moet de eigenaar dit kenbaar maken aan de meetbriefcommissaris respectievelijk het rating office van het Watersportverbond. (zie ook pagina meetbrieven). Het Watersportverbond zal niet op verzoek van de zeilmaker een zeil op of afvoeren van de meetbrief.

VA-KLASSENORGANISATIE

Logo Va Klasse