TVF Berekening

VAN SCHAIK TVF ALGEMEEN (herzien op 28 maart 2018)

 

TVF = -0.0245 * R+ 0.3931 * √R+ 0.0847

R = LE * FZD * FZV * FZN * FS * FRV * FOW * TF

 

De klassenorganisatie stelt een TVF rekenprogramma in Excel aan de leden ter beschikking. De uitkomsten van de berekeningen kunnen foutief worden als men onoordeelkundig de rompparameters verandert. Deze parameters hebben een onderlinge samenhang en die samenhang moet men kennen. Het programma is echter geschikt om de effecten op de TVF van nieuwe zeilmaten te onderzoeken.

De uitkomsten van het rekenprogramma van het Watersport blijven bindend. Men kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van dit Excel programma.  Voor vragen kunt u terecht bij de meetbriefcommissaris.

TVF Excel programma TVF 2018 rekenmodel