Meetbrieven

Het Watersport publiceert de geldige meetbrieven op haar website. Wedstrijdorganiserende verenigingen vinden de TVF gegevens van de schepen op TVF Watersportverbond

Een schip moet over een meetbrief beschikken om mee te kunnen doen aan wedstrijden die georganiseerd worden door verenigingen aangesloten bij het Watersportverbond.  In de meetbrief staat de TVF (Tijd Vermenigvuldigings Factor). Deze factor of handicap is noodzakelijk om wedstrijdresultaten te corrigeren voor het snelheidpotentieel van het betreffende schip.

Eigenaren dienen zich voor een meetbrief te wenden tot de z.g rating officer van het Watersportverbond. De heer Arend van Bergeijk is telefoninsch bereikbaar via 030 751 3700 of per email: tropsdjirtsdew.[antispam].@watersportverbond.nl. Om mensen te assisteren in de aanvraag voor een meetbrief is een Stappenplan opgesteld. Omdat schepen ook over een Stamboeknummer van SSRP dienen te beschikken is ook hier een Stappenplan voor de aanvraag van een Stamboeknummer gegeven.

Stappenplan aanvraag meetbrief 

Stappenplan aanvraag Stamboeknr

Voor uitgifte van een meetbrief wordt door de Meetbriefcommissaris van de klasse een controle uitgevoerd om mogelijke fouten en onvolkomenheden te ontdekken. Het bestuur van de klassenorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid de meetbriefcommissaris handelt, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/of onvolkomenheden in meetbrieven welke onverhoopt na controle toch aanwezig blijken te zijn.

De meetbriefcommissaris van de klasse is Pieter Pluimers en is bereikbaar via sirassimmocfeirbteem.[antispam].@va-klassenorganisatie.nl,  tel 06 52 417223

 

Halfwinder optie

De eigenaren van de V/VA klasse hebben de optie om 14 dagen voor aanvang van de eerste wedtrijd van het seizoen, aan te geven of men de wedstrijd series zonder halfwinder wil varen. Deze regel geldt voor alle wedstrijden behalve de Open Nationale Kampioenschappen. Op het ONK is een halfwinder verplicht.