Meetbrieven

Een schip moet over een meetbrief beschikken om mee te kunnen doen aan wedstrijden die georganiseerd worden door verenigingen aangesloten bij het Watersportverbond.  In de meetbrief staat de TVF (Tijd Vermenigvuldigings Factor). Deze factor of handicap is noodzakelijk om wedstrijdresultaten te corrigeren voor het snelheidpotentieel van het betreffende schip. Eigenaren dienen zich voor een meetbrief te wenden tot de z.g rating officer van het Watersportverbond. De heer Peter de Jong 030 751 3700 of gnitar.[antispam].@watersportverbond.nl Om mensen te assisteren in de aanvraag voor een meetbrief is een Stappenplan opgesteld. Omdat schepen ook over een Stamboeknummer van SSRP dienen te beschikken is ook hier een Stappenplan voor de aanvraag van een Stamboeknummer gegeven.

Stappenplan aanvraag meetbrief - Stappenplan aanvraag meetbrief 

Stappenplan aanvraag Stamboeknummer –Stappenplan aanvraag Stamboeknr

Voor uitgifte van een meetbrief wordt door de Meetbriefcommissaris van de klasse een controle uitgevoerd om mogelijke fouten en onvolkomenheden te ontdekken. De meetbriefcommissaris ondertekent bij goedkeuring de meetbrief als teken van deze laatste uitgevoerde controle. De meetbriefcommissaris zal ook aanwezig zijn bij metingen en weging van schepen. Het bestuur van de klassenorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid de meetbriefcommissaris handelt, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten en/of onvolkomenheden in meetbrieven welke onverhoopt na controle toch aanwezig blijken te zijn. De meetbriefcommissaris van de klasse is: Pieter Pluimers sirassimmocfeirbteem.[antispam].@va-klassenorganisatie.nl,  tel 06 52 417223

Het Watersport publiceert de geldige meetbrieven op een website. Wedstrijdorganiserende verenigingen vinden hier de TVF gegevens van de schepen TVF Watersportverbond

Halfwinder optie

De eigenaren van de V/VA klasse hebben de optie om 14 dagen voor aanvang van het seizoen aan te geven of men de wedstrijd zonder halfwinder wil varen. Deze regel geldt voor alle wedstrijden behalve de Open Nationale Kampioenschappen. Bij ONK is een halfwinder verplicht

VA-KLASSENORGANISATIE

Logo Va Klasse