Inschrijving stamboek SSRP

De Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten heeft Criteria opgesteld waaraan de schepen moeten voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het Stamboekregister. De website www.SSRP.nl biedt u alle informatie over deze stichting en haar doelstellingen.

De Stamboekcriteria zijn opgesteld om het historisch karakter van de Rond en Platbodemschepen schepen te behouden en deze voorschriften zijn dus niet specifiek gericht op het wedstrijdvaren.

De klassenorganisatie heeft echter als voorwaarde voor deelname aan wedstrijden gesteld dat de schepen moeten voldoen aan de Criteria van het Stamboek SSRP. Op de meetbrief dient ook het Stamboeknummer te worden vermeld.

Stappenplan voor inschrijving stamboek SSRP

1. De eigenaar dient zich te melden bij het secretariaat van SSRP., per email taairaterces.[antispam].@ssrp.nl  Bij een aanvraag voor inschrijving van een nieuwbouw jacht is vereist dat de ontwerptekeningen, lijnenplan en zeilplan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Stichting SSRP voor goedkeuring, waarop door de Stichting een zogenaamde “Verklaring Rompvorm” wordt afgegeven indien het ontwerp voldoet aan de voorschriften zoals gesteld in de Criteria.

2. Na de bouw dient de werf een verklaring af te geven ten behoeve van SSRP dat de romp volgens tekening is gemaakt: de zogenaamde Conformiteitverklaring of Werfverklaring.

3. Als het schip vaarklaar is dient de eigenaar een verklaring op te stellen waarin staat dat het schip voldoet aan de Criteria van de SSRP: de zogenaamde Eigenaarverklaring.

4. De Verklaring over Rompvorm, de Werfverklaring en de Eigenaarverklaring dienen met een aantal kleurenfoto’s van het schip te worden opgestuurd naar het secretariaat van de SSRP.

5. In overleg met het secretariaat van SSRP zal een afspraak worden gemaakt om het schip te schouwen. Deze schouw zal in het algemeen worden uitgevoerd door een van de klassencontroleurs, maar het is ook mogelijk dat commissieleden van SSRP de schouw uitvoeren. De klassencontroleur rapporteert zijn bevindingen aan het secretariaat van SSRP.

6. De SSRP bepaalt of een stamboekcertificaat van inschrijving, met categorie-indeling, en een bijbehorende plaquette met nummer kan worden afgegeven.

Indien het een inschrijving betreft van een bestaand jacht dient de eigenaar zo veel mogelijk informatie over het jacht te verstrekken aan SSRP. Het secretariaat zal verder met de betrokkene bespreken welke informatie gewenst is. Indien mogelijk en bij recent gebouwde schepen is dat meestal het geval,  zullen de ontwerptekeningen, lijnenplan en zeilplan worden gevraagd. Ook zal een schouw plaatsvinden conform punt 5 en 6.

(Procedure is vastgesteld: februari 2009)

Het schip wordt geschouwd waarna u een stamboek nummer ontvangt.