Klassenvoorschriften

De klassenvoorschriften worden vastgesteld door het Watersportverbond. In deze klasse zijn dat de voorschriften voor het wedstrijdzeilen van Lemsteraken in de V/VA klasse van Ronde en Platbodemjachten. Voor het zeilen in wedstrijden is een meetbrief vereist. Schepen kunnen een meetbrief van het Watersportverbond ontvangen als zij voldoen aan de Klassenvoorschriften. Een onderdeel van dit reglement is dat de schepen moeten voldoen aan de Criteria van het Stamboek van de Stichting Ronde en Platbodemjachten (SSRP). Op aanvraag worden door een deskundige van het KNWV metingen verricht aan schip en tuigage, waarop de uitgifte van een meetbrief met bijbehorende Tijd Vermenigvuldigings Factor kan volgen.  De meest recente versie van de klassenvoorschriften kunt u vinden door het aanklinken op bovengenoemde link. De Stamboek Criteria staan vermeld op de web-site: www.SSRP.nl.

Meest recente klassenvoorschriften VA Klasse: Klassenvoorschriften-mei-2018

Voor het aanvragen van een meetbrief kunt u zich wenden tot het Watersportverbond.  Zie pagina MEETBRIEVEN op deze website. Watermerkplaatjes zijn verkrijgbaar bij Pieter Pluimers 0652417223 of sirassimmocfeirbteem.[antispam].@va-klassenorganisatie.nl. De kosten zijn euro 25,- per plaatje plus verzendkosten.

Wedstrijd (start) licenties en bemanningslicenties

Met een wedstrijdlicentie zeilen (voorheen startlicentie) verkrijg je als verantwoordelijk persoon aan boord het recht om aan zeilwedstrijden deel te nemen. Minimaal één lid van de bemanning moet over een wedstrijdlicentie beschikken en deze persoon wordt aangewezen als verantwoordelijke. De inschrijving voor de wedstrijd vindt op zijn/haar naam plaats. De overige bemanningsleden moeten minimaal een bemanningslicentie bezitten. Zie voor meer informatie: www.watersportverbond.nl