Jaarprijs

 

Jaar Zeilnummer Schip Schipper  Uitslag
2021 - - - -
2020 - - - geen wedstrijden
2019 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2019
2018 VA 126 Danielle W. van Rootselaar Jaarprijs 2018
2017 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2017
2016 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2016
2015 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2015
2014 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2014
2013 VA 211 Buikschuiver 2 P. Houtzagers Jaarprijs 2013
2012 VA 211 Buikschuiver 2 P. Houtzagers Jaarprijs 2012
2011 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2011
2010 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2010
2009 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2009
2008 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2008
2007 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2007
2006 VA 172 ZA 1 De Jager E. Hermans Jaarprijs 2006
2005 VA 155 't Vliegend Hart N. Hoek Jaarprijs 2005

 

Reglement jaarprijs

De VA-klassenorganisatie kent een jaarprijs uit te reiken aan de eigenaar van het schip waarmee de beste gemiddelde prestatie over een aantal van te voren vastgestelde wedstrijden van schepen in de V/VA klasse gedurende het jaar is bereikt.

De Klassenorganisatie heeft als wisselprijs een koperen scheepsbel ter beschikking gesteld. In principe wordt de prijs jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering. Steeds wordt ieder jaar de naam van het team op de scheepsbel gegraveerd.

De gemiddelde beste prestatie wordt vastgesteld aan de hand van hierna vermelde afspraken welke door de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2015 van de Klassenorganisatie zijn goedgekeurd.

De Jaarprijsregels zijn:

 1. De wedstrijden die meetellen voor het vaststellen van de Jaarprijs worden door Het Bestuur van de Klassenorganisatie jaarlijks voor de aanvang van het zeilseizoen vastgesteld en gepubliceerd op de website VA-klassenorganisatie.nl
 2. Het Bestuur streeft ernaar om tenminste 11 wedstrijddagen aan te wijzen waarvan  minimaal de beste 9 daguitslagen  - of zoveel meer daguitslagen als tijdens de ledenvergadering voorafgaande aan het seizoen door de leden bepaald - meetellen voor de eindklassering. Onder de daguitslag wordt verstaan het gemiddelde resultaat van de zeilraces op een aangewezen wedstrijddag. Het Bestuur kan ook afzonderlijke zeilraces aanwijzen om mee te tellen voor de eindklassering, en dit kan mogelijk gebeuren indien er te weinig wedstrijddagen blijken te zijn.
 3. Er wordt naar gestreefd om de westrijddagen die meetellen voor de Jaarprijs over het gehele seizoen te spreiden en zowel races op het IJsselmeer als op de Waddenzee op te nemen.
 4. Punten telling:jaarprijspunten
 5. Indien OSC-DSQ-DNC-DNS – DNF krijgt men geen punten
 6. Onder deelnemers wordt verstaan het aantal schepen dat daadwerkelijk aan de wedstrijd meedoet en zich meldt bij de startlijn.
 7. Indien gevaren wordt gezamenlijk met aan andere klasse, dan wordt de uitslag dusdanig verwerkt als ware gezeild in een afzonderlijke klasse.
 8. Bij een gelijk puntenaantal, telt die wedstrijd zwaarder mee waar de meeste deelnemers waren.
 9. De klassenorganisatie benoemt een Rekenmeester die de berekeningen uitvoert en tevens een voortschrijdend gemiddelde publiceert gedurende het jaar. De resultaten worden steeds op de website VA-klassenorganisatie.nl bekend gemaakt.
 10. De ontvanger van de jaarprijs is ervoor verantwoordelijk dat de prijs in goede staat tenminste 1 maand voor de aanvang van de Jaarvergadering aan de wedstrijdcommissaris van Het Bestuur van de Klassenorganisatie wordt geretourneerd.
 11. Als in een jaar de prijs niet wordt uitgereikt dient de laatste winnaar de prijs eveneens terug te sturen naar de Klassenorganisatie voor de aanvang van de Jaarvergadering.
 12. Het graveren van de namen wordt uitsluitend door de Klassenorganisatie gedaan.
 13. Indien er enig dispuut is wordt er door Het Bestuur van de Klassenorganisatie een beslissing genomen welke bindend is.