Stamboek SSRP

Header SSRP

Het doel van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP) is volgens de statuten ”het bevorderen van de belangstelling voor het ronde en platbodemjacht’. Zij tracht dit te bereiken door onder meer:

  • Het samenstellen van een Stamboek Ronde en Platbodemjachten met zo volledig mogelijke gegevens van die ronde en platbodemjachten welke uit historisch oogpunt dan wel door hun bouw en sierlijkheid van belang zijn om als cultureel erfgoed te behouden.

  • Het vaststellen van criteria waaraan de onder 1 genoemde jachten dienen te voldoen.

  • Het vastleggen van alle gegevens welke van belang kunnen zijn voor de kennis van de historie, de traditie, de bouw en de bouwers van ronde en platbodemjachten.

 

logo-ssrp-smallDe Stichting is geheel onafhankelijk en staat los van de klassenorganisaties. In de klassenvoorschriften is opgenomen dat schepen die in de V/VA klasse lemsteraken wedstrijdvaren, ingeschreven dienen te zijn in het Register Stamboek SSRP. Veelal zal dit zijn in categorie D van schepen die van recente datum zijn en gebouwd of gerestaureerd zijn, volgens de oorspronkelijke vorm en bouwwijze. Kosten inschrijving register SSRP € 30,- jaar.

 

Inschrijvingen in het Stamboekregister en de eventuele dispensaties worden vermeld op de website van SSRP.