Meetbrief aanvragen

Binnen de Klassenvoorschriften staat beschreven waar een lemsteraak aan moet voldoen om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Onderstaand staat beschreven het stappenplan voor het verkrijgen van een meetbrief. De meetbriefcommissaris van de vereniging ondersteund u hier graag bij. Onder contact op deze website vindt u zijn contactgegevens.

Stap 1: Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten

De Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten heeft Criteria opgesteld waaraan de schepen moeten voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het Stamboekregister. De website www.SSRP.nl biedt u alle informatie over deze stichting en haar doelstellingen.

De Stamboekcriteria zijn opgesteld om het historisch karakter van de Rond en Platbodemschepen schepen te behouden en deze voorschriften zijn dus niet specifiek gericht op het wedstrijdvaren.

De klassenorganisatie heeft echter als voorwaarde voor deelname aan wedstrijden gesteld dat de schepen moeten voldoen aan de Criteria van het Stamboek SSRP. Op de meetbrief dient ook het Stamboeknummer te worden vermeld. Een stappenplan voor het verkrijgen van een Stamboeknummer is apart beschreven.

Stap 2: Opnemen van de ‘vaste maten’

Voor het aanvragen van een meetbrief meldt u zich bij het “rating office” van het Watersportbond via een online formulier. Het kan zijn met het verzoek tot uitgifte van een nieuwe meetbrief of voor een verandering van een bestaande meetbrief.

Rating office - Waterportverbond
tav Arend van Bergeijk
Tel: 030 – 751 3700
mob: 06 - 28567828
tropsdjirtsdew.[antispam].@watersportverbond.nl

Met de rating officer maakt u een afspraak om uw schip te laten meten. De metingen worden verricht door een van de beëdigde Verbondsmeters. U dient als schipper of eigenaar bij de meting aanwezig te zijn. Het schip dient gepresenteerd te worden in de staat zoals u wilt gaan wedstrijdzeilen, dus compleet met inventaris, zeilen en rondhouten. Let er op dat alle zeilen voorzien moeten zijn van genummerde zeilbuttons of stickers. De zeilmaker kan daar voor zorgen.

De kosten van deze meting worden door het Watersportverbond in rekening gebracht op basis van gewerkte uren en reiskosten. In het algemeen gaat het om ca € 200,- voor een eerste meting en een lager bedrag voor een her-meting.

Stap 3: 3D scan van het schip

De rompvorm van het schip wordt middels parameters meegenomen in de TVF berekening. Om deze parameters te kunnen bepalen dient het schip gescand te worden. Dit kan alleen op de wal. Doormiddel van lasers wordt de romp in de computer gezet. Het bedrijf Brandsma Digitaal Meten BV heeft materiaal en de kennis om uw schip in te meten. Voor een afspraak om het schip in te meten kunt u contact opnemen met BDM BV. De kosten bedragen €1150,- incl BTW.

Brandsma Digitaal Meten BV
tav Roel van der Sloep
Tel 085 079 4600
peols.r.[antispam].@bdm.nl

Graag bij een afspraak ook de meetbriefcommissaris informeren. 

BDM heeft informatie over het schip nodig om een afspraak in te plannen. Graag deze vragenlijst, ingevuld meesturen met de aanvraag.

Het watersportverbond ontvangt een 3D bestand. De architect ontvangt ter controle een kopie.

Stap 4: Stabiliteits-meting

In de TVF berekening wordt rekening gehouden met de stabiliteit van het schip. Door middel van een hellingproef wordt de aanvangsstabiliteit gemeten. Het schip dient met wedstrijdzeil-uitrusting en volle water- en dieseltanks een hellingproef te ondergaan. Tijdens deze meting worden de vrijboorden (VBA en VBV) en aanvangsstabiliteit gemeten. De resultaten worden naar u en het watersportverbond gestuurd. Ook is het van belang om een rubberbootje bij de hand te hebben omdat enkele maten vanuit een bootje genomen moeten worden.

De metingen worden verricht door een van de beëdigde Verbondsmeters. Om een hellingproef te laten uitvoeren kunt een afspraak maken met het Rating office tav Arend van Bergeijk. Kosten bedragen ca € 250,- per meting.

Template Hellingproef template 2018

Stap 5: Zeilrapporten

Alle zeilen dienen verzien te zijn van een certificerings kenmerk (sticker of button) ter bevestiging dat het zeil binnen de regels van de klassen valt. Uw zeilmaker beschikt over dit certificering kenmerk en plaats deze in het zeil. Nieuwe zeilen hebben per zeil een zeilcertificaat welke is uitgegeven door de zeilmaker. Oudere zeilen hebben een stempel op het zeil staan met de afmetingen. Alle buttonnummers/ stickers en gerelateerde zeilrapporten dienen naar het Verbond verstuurd te worden. 

Stap 6: Uitgifte meetbrief

Als alle data binnen is: de ‘vaste maten’, de stabiliteitsmeting, het rompbestand en de zeilrapporten worden deze gecontroleerd of ze voldoen aan de klassenvoorschriften. Middels een speciaal voor de VA-klasse ontwikkelde tool (Rhinoceros Aken tool) worden de rompparameters automatisch uit het 3D rompbestand gegenereerd.

Alle gegevens worden ingevoerd in het TVF programma waarna vervolgens een meetbrief via de website van het Verbond wordt uitgegeven.

Controleer de uitgegeven meetbrief alstublieft op juistheid.

Het controleren en verwerken van aanvragen gebeurt grotendeels handmatig. Het Watersportverbond adviseert rekening te houden met een verwerkingstijd van 3 werkdagen, rekenend vanaf ontvangst van alle (!) benodigde gegevens.