Update

Update

Geplaatst op 14-08-2020  -  Categorie: Algemeen
Beste VA-liefhebbers,
Het bestuur is zoals jullie lazen in de Nieuwsbrief van juni op de achtergrond bezig gegaan met de organisatie van VA Evenement en Hylper Hurdsilerij.
Uit de inventarisatie bleken er in eerste instantie bijna 10 schepen interesse te hebben, maar ....
Daar waar eenieder in juni had gehoopt dat het virus in de zomer af zou nemen en beter onder controle zou komen, bewijst de werkelijkheid het tegendeel.
Hierom heeft het bestuur van de week zich de vraag gesteld of en onder welke condities gezeild kan gaan worden. Wij hebben in een eerdere mededeling al aangegeven dat wanneer het doorgang kon vinden, dit in een zeer sobere vorm zal worden georganiseerd.
De volgende argumenten lagen ter tafel:
- het met teams wedstrijdzeilen zelf is goedgekeurd
- verscheidene eigenaren hebben aangegeven dat zij én de crew worstelen met hoe aan boord ‘veilig’ te borrelen, eten en slapen
- de gemeentes Hindeloopen en Enkhuizen hebben aangegeven streng te handhaven op de kades, dus dat zelfs een palaver met 1 vertegenwoordiger per schip onmogelijk werd ... laat staan de altijd gezellige borrel
- het bestuur van de VB’s na nadere interne raadpleging aangaf dat de eerdere 10 schepen toch geen interesse meer hadden om aan te sluiten bij eventuele wedstrijden van onze VA klasse
- we willen voorkomen als VA klasse aanstoot te geven als we, met de weer oplopende besmettings aantallen, als een van de enigen toch samen als groep in een haven liggen.
In het definitieve besluit dat wij als bestuur genomen hebben, prevaleert de gezondheid van de deelnemers en het risico van het verspreiden van het Corona virus boven alles.
Alles optellend, hoe spijtig ook, leidt dit voortschijdend inzicht tot de conclusie om de wedstrijden GEEN doorgang te laten vinden.
Daarnaast zijn we als Bestuur voornemens (COVID ontwikkelingen en regelgeving respecterend) in de winterperiode onze ALV met een leuke binnenactiviteit uit te breiden. Dit voor voor de onderlinge binding van eigenaren én zoveel als mogelijk bemanningsleden als overbrugging naar het eerste startschot in een nieuw zeilseizoen 2021.
Wij hopen op jullie begrip!
Blijf gezond!
Tot ziens op de winteractiviteit, of ergens komende tijd op een van de mooie Hollandse wateren.
Namens het Bestuur VA Klassenorganisatie
Rien, secretaris